Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie trzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Administrator danych osobowych:

Justyna Kosarga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACUSTORE, NIP 9492183346, 42-242 Marianka Rędzińska ul. Srebrna

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

RODZAJE DANYCH

Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres do przesyłki,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • realizacji procesu zakupów w sklepie orna.com.pl
 • przesłania newslettera,
 • zarejestrowania się w serwisie,
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich,
 • obsługi zwrotu towaru i reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą,  w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail bądź numer telefonu).

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem ORNA w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Są to:

 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: SENDIT S.A. UL. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław; InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; APACZKA / Wolante Investments Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa; DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa; DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa; DHL Express Sp. z o.o., ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa.
 • Hostingodawca: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2811500,00 zł (w całości wpłaconym)..
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2811500,00 zł (w całości wpłaconym).
 • Dostawca usług reklamowych: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług księgowych: PERFECTUM Artur Mucha ul. Wręczycka 11a, 42­-202 Częstochowa
 • Dostawca usług elektronicznych Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6. Jest administratorem ich danych osobowych i będzie przetwarzać ich dane osobowe w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Dostawca usług bankowych: mBAnk, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 2. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
 4. zabezpieczenie dostępu do Konta poprzez wymagane podanie loginu i hasła.

 UPRAWNIENIA OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ DANE OSOBOWE

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 • prawo do zmiany danych
 • prawo do ich przenoszenia,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 • prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z uprawnień tych możesz skorzystać w każdym momencie.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz aktywnym Klientem. Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

 

NEWSLETTER

Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: info.ornapl@gmail.com.

 

PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku pytań dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez sklep ORNA należy kontaktować się z nami drogą mailową. Pytania prosimy kierować do Administratora na adres info.ornapl@gmail.com.

 

 

PLIKI COOKIES


Sklep internetowy ORNA jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, laptopa itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
4.  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
6. remarketingu, czyli badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

przeglądarka Opera: kliknij tutaj

przeglądarka Firefox: kliknij tutaj

przeglądarka Chrome: kliknij tutaj

przeglądarka Internet Explorer: kliknij tutaj

Przeglądarka Safari: kliknij tutaj

 

 

GOOGLE ANALYTICS

Sklep internetowy ORNA używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje te zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Użytkownik może także zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone: Reklamowe tagi pixelowe, stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych,  umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej oraz  ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika.

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl